კავშირის წესდების თანახმად, მის საბანკო ანგარიშზე ხორავების წარმომადგენლებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, შესაძლებლობა აქვთ გადარიცხონ გარკვეული თანხა საგვარეულოს ფონდისათვის, რომელიც მოხმარდება კავშირის ინტერესებს – ორგანიზაციულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, ხელმოკლე ოჯახებისა და სტუდენტების შემწეობას, სხვა საქველმოქმედო საქმიანობას. თანხის გადარიცხვა ნებაყოფლობითია, ამასთან ფონდში საკუთარი წვლილის შეტანა საგვარეულო კავშირის წევრობასაც ნიშნავს.

საქართველოს ბანკი, “ხორავების საგვარეულო კავშირი”. ანგარიშის ნომერი:GE86BG0000000558045500.

0901901998—-დარეკეთ მაგთიდან,ჯეოსელიდან,ბილაინიდან.ზარის ღირებულება 1 ლარი.