საგვარეულოს გერბი და დროშა

                                                                            xorava-g-1    xorava-d
                                                                                                               გერბის ბლაზონირება (აღწერა)          
ფარი გაკვეთილ-გადაკვეთილია. 
პირველი – ლაჟვარდზე ვერცხლის ღუზისებრი ჯვარი (ნიშნად მაცხოვრის აღდგომისა).                   
მეორე – ვერცხლზე ლაჟვარდის ლირა (ნიშნად გვარში არსებული მეცნიერებისა და ხელოვნების წარმომადგენლებისა). 
მესამე – ვერცხლზე ლაჟვარდის ფარი და მის ქვეშ ორი ზურმუხტის ხმალი წვერით ზევით (ნიშნად გვარის მეგრულ და აფხაზური შტოების მიერ სამშობლოსათვის გადატანილი ბრძოლებისა).
მეოთხე – ლაჟვარდზე ვერცხლის საგვარეულო ეკლესია.ზურმუხტის ქამარი, დატვირთული ოქროს ვაზის ორნამენტით (ნიშნად გვარის მიერ მეღვინეობის საქმიანობისა).                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                            ავტორი:დავით კლდიაშვილი