ხორავების გვარის დალოცვა- 2015წლის 10 მაისი(საპატრიარქოს ვიდეოჩანაწერი)